Superhrdina v boji s kouřem Smokeman zasahuje

Ostrava má vlastního superhrdinu. Představujeme vám Smokemana!
Smokeman (1)

Smokeman je chlap, který nemá rád kouř. Snaží se vysvětlit lidem, kteří doma topí tuhými palivy, co nejvíce ovlivní jejich kouř, který vychází z komína. „Je snadné říkat, že za špinavý vzduch mohou jen velcí znečišťovatelé. Naše měření ukazují, že také malý komín umí vyprodukovat velké množství emisí škodlivin a výrazně zhoršit kvalitu vzduchu, který dýcháme,“ říká ostravský superhrdina.

Podle něj lze spalování paliva v kotli přirovnat ke vztahu mezi mužem a ženou. Aby spolu „zreagovali“, je nutné splnit několik podmínek. Musí se vyskytnout na jednom místě, přiblížit se k sobě, musí se jim chtít a také musí mít čas a prostor. Aby hořlavina rozumně shořela, potřebuje kyslík, teplotu a čas. „Pokud topíme mokrým dřevem, tak vlastně do kamen či kotle nalijeme vodu a jak dobře víme, ta nehoří. Voda se musí v ohništi nejdříve vypařit. Toto vysušování mokrého dřeva odebírá teplo, takže teplota v ohništi klesá a hořlavina hůře reaguje – nechce se jí. Méně se ohřejeme a více smrdíme,“ vysvětluje svoji teorii Smokeman alias Jiří Horák, vedoucí zkušebny Výzkumného energetického centra na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Smokeman (2)
Smokeman (2)
Archiv VŠB-TUO

Ve zkušebně Výzkumného energetického centra provedli již tisíce spalovacích zkoušek, při kterých spalovali uhlí, dřevo, brikety, štěpku či pelety v různých spalovacích zařízeních (kamnech, krbech, kotlích). „Tyto zkušenosti využíváme v edukativní show SMOKEMAN zasahuje, při kterých se snažíme účastníkům prakticky předvést, které parametry nejvíce ovlivní to, co vypouští z komína, pokud doma topí tuhými palivy,“ říká Jiří Horák. Získané poznatky byly přetaveny do tzv. Smokemanova desatera správného topiče:

Smokemanovo desatero správného topiče

  1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína
  2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky
  3. nespaluj odpadky
  4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
  5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas
  6. pravidelně čisti kotel a komín
  7. používej moderní kotel či kamna
  8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
  9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
  10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused
Smokeman (3)
Smokeman (3)
Archiv VŠB-TUO

Jak a čím topí samotný Smokeman? „Doma topím plynem v kondenzačním kotli, ale také rád topím dřevem v krbových kamnech, protože polibek a víno lépe chutná,“ prozrazuje svoje know-how superhrdina.

Kdo je Smokeman a odkud přišel? Smokeman je údajně bratranec Supermana. Při kopání základů Výzkumného energetického centra VŠB – Technické univerzity Ostrava byla nalezena buňka DNA, ze které klonováním vznikl Smokeman.

Chcete se o Smokemanovi dozvědět více? Navštivte jeho webové stránky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama