Univerzita Palackého nabízí víc než jen studium

Ačkoli si v letošním roce připomněla Univerzita Palackého v Olomouci již 442. let od svého vzniku, a je tak druhou nejstarší vysokou školou v České republice, rozhodně se neřadí mezi instituce zastaralé. Naopak se v posledních letech stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících institucí svého druhu.
Univerzita Palackého
Univerzita Palackého
Archiv UP

V roce 2014 dokonce její vědecký výkon rostl nejvíce z českých vysokých škol. Připočteme-li k tomu genius loci města Olomouce a téměř dvacet pět tisíc studentů, kteří univerzitu navštěvují, nelze se divit, že se o Univerzitě Palackého často mluví jako o české Cambridge.

Zájemci si mohou vybrat z 600 oborů

Osm fakult Univerzity Palackého nabízí více než tři stovky studijních programů a možných oborových kombinací. V cizím jazyce pak nabízí ke studiu více než 600 oborů. V nabídce lze najít prakticky vše od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Posluchači mohou studovat v prezenční i kombinované formě, jeden i více oborů zároveň, a to i mezi různými fakultami. Záleží čistě na preferencích, a tak lze do „rozvrhu“ zařadit i předměty z oborů jiných.

Univerzita Palackého
Univerzita Palackého
Archiv UP

Důraz na olomoucké univerzitě je kladen nejen na individuální přístup, ale rovněž na výuku cizích jazyků, zahraniční studijní pobyty či praktickou výuku s profesionály v daném oboru. Součástí univerzity je mimo jiné Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor, který může studentům usnadnit cestu za jejich podnikatelskými cíli bezplatným pronájmem kanceláře nebo konzultacemi s odborníky. Z druhé strany je studentům dáván dostatečný prostor pro jejich mimoškolní aktivity, ať již na univerzitních sportovištích (loděnice, sportovní hala, hřiště), v oblasti kultury (filmové kluby, studentská divadla, časopisy) nebo třeba v rámci společenských akcí (majáles, plesy, oborové večírky). Každý si tak přijde skutečně na své.

Univerzita Palackého
Univerzita Palackého
Archiv UP

 

Výzkum na špičkové úrovni

Univerzita Palackého patří k takzvaným research univerzitám, což znamená, že jejím primárním cílem je výzkum, vývoj a inovace. K tomu přispívají nejen kvalifikování vyučující a vědci, ale i studenti, které univerzita vede k tomu, aby se zapojovali do výzkumných záměrů a projektů. U většiny oborů tak lze získat i doktorský titul. Mezi špičkové obory z univerzitní nabídky studijních oborů patří například experimentální medicína, nanotechnologie, optika, kinantropologie nebo experimentální fyzika. Velice dobrému jménu se ale těší také speciální pedagogika, fyzioterapie, práva nebo politologie.

Univerzita Palackého
Univerzita Palackého
Archiv UP

 

Olomouc – univerzitní město

Nedílnou součástí studia a života na Univerzitě Palackého je město Olomouc, druhá největší památková rezervace v Česku a podle prestižního průvodce Lonely Planet také jedna z deseti destinací v Evropě, které stojí za to navštívit. A protože studenti tvoří v Olomouci celou čtvrtinu populace, lze bez nadsázky označit srdce Hané za jediné studentské město u nás. Studenty tady potkáte doslova na každém kroku, což jen podtrhuje přátelské, a někdy až rodinné prostředí města, které si zamilujete na první pohled. Desítky sakrálních staveb, sloup Nejsvětější Trojice zapsaný na seznamu UNESCO, hradby a pevnůstky či rozsáhlé parky ve vás tak skutečně vzbudí dojem, jako byste se procházeli malou Prahou. Šesté největší město u nás je ale zároveň moderním a dynamicky se rozvíjejícím centrem služeb, cestovního ruchu a vzdělávání.

Univerzita Palackého
Univerzita Palackého
Archiv UP

 

Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd.

VIDEO: Univerzita Palackého

Více: www.studuj.upol.cz, www.facebook.com/univerzita.palackeho

Text: Ondřej Martínek

Foto: Archiv UP

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama