20 autoportrétů, které vznikly na různých drogách a psychofarmacích

Mnoho tváří změněného vnímání.
Autoportréty namalované při různých způsobech změněného vnímání
Autoportréty namalované při různých způsobech změněného vnímání
Bryan Lewis Saunders

reklama

Americký umělec Bryan Lewis Saunders se v roce 1995 zařekl, že každý den vytvoří alespoň jeden svůj autoportér, který bude jistým způsobem odrážet jeho momentální psychické i tvůrčí rozpoložení. Slib plní dodnes, ale v roce 2000 projekt obohatil ještě o nový rozměr.

Rozhodl se totiž pro speciální sérii Under The Influence (Pod vlivem), jejímž cílem bude vytvářet portréty pod vlivem různých mysl pozměňujících látek, aby výsledkem bylo dílo ilustrující vnitřní stavy, ale i momentální změny v motorických schopnostech.

Experimenty vedly k hodně zajímavým výsledkům, což však rozhodně neznamená, že je rozumné něco takového zkoušet. Podoba portrétů by snad mohla naznačit, do jak zrádných hlubin mohou vést.

reklama

reklama