20 fascinujících fotek, které dokazují unikátní divnost koček

Když se rozdávala divnost, kočky byly mezi prvními.
Divné kočky
Divné kočky
Reddit

reklama

Jak vznikla divnost? Bible by mohla být nápovědou. První den Bůh stvořil nebe a zem. Země se mu však zdála prostá a tma se nad ní vznášela, tak stvořil světlo. Světlo pojmenoval dnem a tmu nocí. Druhý den Bůh přikázal „buď obloha uprostřed vod“ a toto Bůh nazval oblohou a nebem. Třetí den Bůh stvořil zem, trávu, byliny a stromy. Čtvrtý den Bůh stvořil dvě světla, jedno ve dne – slunce, druhé v noci – měsíc. Pátý den Bůh stvořil zvířata, ve vodě ryby a ve vzduchu ptactvo... 

Právě pátý den by se dal v křesťanském pojetí světa považovat za vznik divnosti, kterou poprvé mohla provozovat a hlavně vnímat zvířata. Tehdy po povrchu zemském mohly poprvé kráčet královny divnosti – kočky! Tady je pocta jejich odvěkému poslání oblažovat realitu svou neobvyklou existencí...

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!